{## [call[include:breadcrumb-menu, {, display-from-level, :, startlevel-menus, +, 1, ,, authenticated, :, true, }]] – Content type 'application/json' required for creating JSON value type from binary storage (got content type 'null' from binary value reference) ##}
English version of this page

Per Øystein Hansen

Førsteamanuensis

E-post
per.hansen@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 03 81
Mobilnummer
+47 477 58 421

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for idrett og kroppsøving
Studiested Elverum, Rom 4R4143

Adresser

Besøksadresse

Terningen Arena - Rotunden
Hamarveien 112, N-2406 Elverum
Rom 4R4143
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum