English version of this page
Ole Even Brynhildsvoll

Ole Even Brynhildsvoll

Driftsleder

E-post
ole.even.brynhildsvoll@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 84 17
Mobilnummer
+47 414 47 223

Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Driftsområde Lillehammer
Studiested Lillehammer

Kort om

Ole Even Brynhildsvoll har tidligere vært ansatt på Den norske filmskolen som tekniker, koordinator, og nå sist teknisk leder. Han er nå ansatt som driftsleder på studiested Lillehammer. Brynhildsvoll har en bachelor i TV-teknikk fra TV-skolen (HINN), en bachelor i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Lillehammer og en master i offentlig forvaltning fra samme studiested. I tillegg har han diverse etter- og videreutdannelse i organisasjonsfag. 

https://www.linkedin.com/in/ole-even-brynhildsvoll-19864536/

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum