Olav Berge

Overingeniør

E-post
olav.berge@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 08 84
Mobilnummer
+47 900 18 637

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Evenstad vilt- og næringssenter
Studiested Evenstad, Rom Fiskeanlegget

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum