English version of this page
Morten Corneliussen Rustad

Morten Corneliussen Rustad

Prosjektleder

E-post
morten.rustad@inn.no
Telefonnummer
+47 62 51 78 53
Mobilnummer
+47 988 31 676

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Senter for livslang læring – LUP
Studiested Lillehammer

Kort om

Morten Corneliussen Rustad jobber som prosjektleder ved Senter for livslang læring (SELL LUP), med hovedfokus på profesjonsutvikling i skolen, samt lederstøtte når det kommer til pedagogisk endrings- og utviklingsarbeid gjennom Desentralisert kompetanseutvikling. Her samarbeider han med både nettverk, skoleeier, skoleledere og lærere.

Morten har særlig kompetanse på ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid, læreplanforståelse, vurdering og didaktikk, og utvikling av gode profesjonsfellesskap med involverende og samskapende prosesser hvor elevstemmen er i sentrum.

Rustad har mastergrad og faglærerutdanning fra Norges idrettshøgskole (NIH). Han har jobbet 9 år i videregående skole, både som faglærer i kroppsøving og idrettsfag, kontaktlærer og øvingslærer, samt 10 år som lærerutdanner og forsker ved NIH før han begynte på SELL LUP i 2021.
Ved siden av jobben på SELL LUP holder han på å ferdiggjøre en doktorgrad som omhandler øvingsprosesser i kroppsøvingsfaget. Her har han sammen med lærere og elever som medforskere i et aksjonsforskningprosjekt studert didaktiske prosesser relatert til hvordan en kan undervise og vurdere prosessen ved øving, samt opplevelser av alternative bevegelsesaktiviteter i kroppsøvingsfaget.

Rustad har bidratt i læreplanarbeid relatert til både LK20 og faglærerutdanningen i praktiske og estetiske fag, samt utvikler læremidler og bøker innen kroppsøving og idrettsfag. Han har også bidratt til utvikling av UDIRS kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum