English version of this page

Miriam Thunæs Ellefsen

Seniorkonsulent

E-post
miriam.ellefsen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 80 96
Mobilnummer
+47 970 12 795

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksternt finansiert virksomhet
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum