Thi Hong Minh Dinh

Førsteamanuensis

E-post
minh.dinh@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 85 35
Mobilnummer
+47 483 31 109

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for økonomifag
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum