English version of this page
Micheline Egge Grung

Micheline Egge Grung

PhD Stipendiat

E-post
micheline.grung@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 83 53

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier
Studiested Lillehammer

Kort om

Faglig interessefelt:
Normativ politisk teori; institusjoner, regler og forpliktelser i internasjonal politikk.

Jeg arbeider med en doktorgradsavhandling om internasjonale sanksjoner og utøvelse av politisk myndighet utenfor rammene av en stat. Se omtale av prosjektet under. Prosjektet finansieres av Høgskolen i Innlandet og gjennomføres ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Jeg har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og mange års undervisningserfaring fra Høgskolen i Innlandet, fra Universitetet i Oslo og fra Nansenskolen som gjesteforeleser. Blant emnene jeg underviser i er metode, bacheloroppgave, internasjonal politikk og krig, fred og fredsbygging. Jeg har arrangert en rekke studieturer for studenter til Jerusalem og Vestbredden. Jeg har skrevet kapitler i norske lærebøker i statsvitenskap og vært medredaktør for og bidragsyter i boken "Stortinget og den lange krigen, 1991- 2021" (Gyldendal, 2021).

Tidligere har jeg arbeidet ved Fredsforskningsinstituttet, PRIO og ved De nasjonale forskningsetiske komiteer.

 

Om doktorgradsprosjektet:

Det empiriske utgangspunktet er det faglitteraturen beskriver som den økende makten som internasjonale institusjoner – rettslige så vel som politiske – utøver. Dette prosjektet omhandler makten som utøves når Sikkerhetsrådet, regionale organisasjoner og stater iverksetter internasjonale sanksjoner som en reaksjon på at en regjering, en gruppe eller et individ har brutt folkeretten. To eksempler på denne formen for myndighetsutøvelse er Sikkerhetsrådets vidtfavnende sanksjons­­regime mot terrornettverk, grupper og individer, det såkalte «1267-sanksjonsregimet», og sanksjonene iverksatt av EU og andre vestlige land mot russiske og ukrainske politiske og økonomiske eliter som en reak­sjon mot annekteringen av Krim i 2014.

Mitt argument er at folkerettslitteraturen, statsvitenskapen så vel som den politiske filosofien mangler velegnete begreper og teori for fullt ut å forstå den internasjonale sanksjonspraksisen samt å kunne vurdere rettmessigheten av den.

Målet med prosjektet er å vise hvordan det er mulig å gjøre et konseptuelt steg fremover og å diskutere rettmessigheten av den eksisterende sanksjonspraksisen mer konkret, i lys av teorier om legitim politisk myndighetsutøvelse i det internasjonale systemet.

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum