English version of this page
Merethe Grimsen Lerfald

Merethe Grimsen Lerfald

Stipendiat

E-post
merethe.lerfald@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 84 35
Mobilnummer
+47 916 35 099

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Østlandsforskning
Studiested Lillehammer

Kort om

Merethe Lerfald er cand agric. (ressursøkonomi) fra Norges landbrukshøgskole (nå Norges miljø og biovitenskapelige universitet). Hun har vært ansatt som forsker ved Østlandsforskning fra september 2007, og har tidligere jobbet i Landbruks- og matdepartementet og i Statens landbruksforvaltning. Som forsker ved Østlandsforskning har arbeidsfeltet bl.a. vært regional innovasjon og utvikling, modellering og bruk av verktøyet Panda. Hun kjenner særlig godt til landbruksnæringen og tilhørende videreforedlingsindustri. I tillegg har hun arbeidet med problemstillinger innenfor utdanning og kompetansebehov i landbruket, mat/småskalamat, energi og klima. Hun har erfaring med bruk av både kvalitativ og kvantitativ metode. Videre har hun erfaring fra ulike evalueringsprosjekter. Fra november 2020 er hun stipendiat ved phd-programmet Innovasjon i tjenesteytende næringer (Intop) ved Høgskolen i Innlandet. 

Se Cristin for publikasjoner.

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum