English version of this page
Marte Christine Ruud Bleka

Marte Christine Ruud Bleka

Fullmektig

E-post
marte.bleka@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 75 13

HR-avdelingen
Eksterne
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum