English version of this page
Marte Amundsen

Marte Amundsen

Stipendiat

E-post
marte.amundsen@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 01 89

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for idrett og kroppsøving
Studiested Elverum, Rom 4R4149

Kort om

Marte Amundsen er stipendiat ved ph.d. programmet Helse og velferd hvor hun forsker på helse i lærerutdanningen i kroppsøving. Amundsen underviser også ved lærerutdanningen i praktiske og estetiske fag for 1-13 trinn, kroppsøving- og idrettsfag ved HINN, Elverum. Amundsen har en bachelorgrad i dans og pedagogikk, en mastergrad i pedagogikk (Uio) samt flere års erfaring som lærer i grunnskolen.

Gjennom sin deltagelse i forskergruppa Teaching and Learning in Physical Eduaction (TLPE), er målet å bidra til utvikling av kunnskap om læring og undervisning i kroppsøving, både i skolen og i lærerutdanningen. I ph.d. prosjektet 'Helse i lærerutdanningen i kroppsøving', ser Amundsen nærmere på hvordan helsebegrepet konstitueres i lærerutdanningen i kroppsøving gjennom en utforskning av utdanningens ulike nivå. Studien anses som et viktig bidrag for å få kunnskap om helsebegrepet innenfor det idrettsvitenskapelige feltet, men også som et bidrag som sammen med andre vitenskapelige tilnærminger kan bidra til å både kaste lys på og utfordre helsebegrepet innenfor det sammensatte området helse og velferd. 

 

 

Adresser

Besøksadresse

Terningen Arena - Rotunden
Hamarveien 112, N-2406 Elverum
Rom 4R4149
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum