English version of this page
Marianne Sveen

Marianne Sveen

Førstekonsulent

E-post
marianne.sveen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 83 21
Mobilnummer
+47 900 17 560

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksternt finansiert virksomhet
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum