Lotte Mik-Meyer

Lotte Mik-Meyer

Professor

E-post
lotte.mikmeyer@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 85 04
Mobilnummer
+45 29 28 13 17

Den norske filmskolen
Den norske filmskolen
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum