English version of this page
Line Kristiansen

Line Kristiansen

Prosjektleder

E-post
line.kristiansen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 81 37
Mobilnummer
+47 907 82 916

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksternt finansiert virksomhet
Studiested Lillehammer

Kort om

Line Kristiansen har en Master i Public Administration og har videre en sammensetning av blant annet økonomisk-administrative fag, offentlig organisering og styring, kommunikasjonsrådgivning og prosjektledelse.

Line er prosjektleder og nestleder ved Senter for livslang læring (SELL) og jobber med prosjektledelse, pedagogisk utvikling, drift og evaluering av etter- og videreutdanning for voksne i arbeid innen ulike fagområder. De senere årene med blant annet opplæringstiltakene; Digitaliseringsskolen for næringslivet, Prosessledelse for NAV, Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren, Helse og omsorg i Plan, Lemp – Ledelse, myndiggjøring og prosjekt, Spilleavhengighet og problemskapende dataspilling, Kompetanseledelse for NAV.

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin.

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum