English version of this page
Lars Teppan Johansen

Lars Teppan Johansen

Prosjektleder

E-post
lars.teppan.johansen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 74 72
Mobilnummer
+47 473 34 777

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksternt finansiert virksomhet
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum