English version of this page
Lars Arne Dahl

Lars Arne Dahl

Prosjektleder

E-post
lars.dahl@inn.no

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksternt finansiert virksomhet
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum