English version of this page

Kaue Feitosa Dias De Sousa

Postdoktor

E-post
kaue.desousa@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 08 58

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt for jordbruksfag
Studiested Blæstad

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum