English version of this page
Julianne Meling Habberstad

Julianne Meling Habberstad

Høgskolelektor

E-post
julianne.habberstad@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 83 99

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum