English version of this page
Jorid Avdem

Jorid Avdem

Høgskolelektor

E-post
jorid.avdem@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 74 88

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Institutt for pedagogikk – Lillehammer
Studiested Lillehammer

Forskergrupper

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum