English version of this page
Jørgen Flint

Jørgen Flint

Seniorrådgiver

E-post
jorgen.flint@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 08 97
Mobilnummer
+47 970 24 310

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksternt finansiert virksomhet
Studiested Kongsvinger

Kort om

Jeg er utdannet kulturviter (cand.philol.). Har tidligere arbeidserfaring fra blant annet UiB, NTNU, og jobber nå som administrativ koordinator for "CREDS - Center for research on digitalization and sustainability" ved Høgskolen i Innlandet. 

CREDS er lokalisert i Kongsvinger og er et nystartet (2022) forskningssenter innen digitalisering og bærekraft. CREDS skal med flerfaglig og anvendt forskning jobbe for å løse komplekse utfordringer i forhold til det grønne skiftet og digital transformasjon. 

CREDS har et tett samarbeid med næringslivet regionalt i Kongsvinger og Innlandet, men har samtidig ambisjon om nasjonale samarbeid. 

CREDS skal hjelpe virksomheter ved å bidra med kunnskap på individ-, bransje- og samfunnsnivå.

CREDS - Center for research on digitalization and sustainability

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum