English version of this page

John Asland

Professor II

E-post
john.asland@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 84 95

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum