John Trygve Aavik

John Trygve Aavik

Prosjektleder

E-post
john.aavik@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 75 60

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksternt finansiert virksomhet
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum