English version of this page
Johanne Kielland Servoll

Johanne Kielland Servoll

Seniorrådgiver

E-post
johanne.servoll@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 85
Mobilnummer
+47 456 05 970

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksternt finansiert virksomhet
Studiested Lillehammer

Kort om

Johanne Kielland Servoll er utdannet ph.d. i medievitenskap og koordinerer forskningsstøtteteamet på fakultetet.

En sentral oppgave er informasjon og rådgivning i forbindelse med forskningssøknader til Forskningsrådet og Horisont Europa. 

Ved å involvere forskningsrådgivere tidlig i prosessen kan du få støtte til:

  • koble forskningsidé til utlysning
  • kontakt mot finansieringskilde
  • intern og ekstern lederforankring
  • bistand og koordinering i prosjektutviklingen
  • vurdering behov for ekstern konsulentbistand
  • språklig gjennomgang av søknaden
  • budsjettering

Johanne følger særlig opp forskergruppene ved Institutt for psykologi og Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier.

I tillegg koordinerer Johanne Vingespenn, HINNs kompetanseutviklingsprogram for forskere tidlig i karrieren for den sentrale forskningsadministrasjonen.

Johanne sitter til daglig på kontoret i 2. etasje i Modulbygget på Lillehammer Campus. Velkommen!

Profil i Cristin

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum