English version of this page
Jens Uwe Korten

Jens Uwe Korten

Førstelektor

prosjektleder bærekraft og grønn omstilling

E-post
jens.uwe.korten@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 80 74
Mobilnummer
+47 917 87 229

Rektors stab
Rektors stab
Studiested Lillehammer

Kort om

Kunnskapsdepartementet har fastsatt visjonen Kunnskap og kompetanse for et bærekraftig Norge (Prop. 1 S (2021-2022) og har slått fast at forskning, utdanning og innovasjon av høy kvalitet er viktig for at Norge skal hevde seg internasjonalt og nå de ambisiøse bærekraftsmålene. Et viktig nasjonalt mål for UH-sektoren fra den siste langtidsplanen for høyere utdanning og forskning er å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Det er en gjennomgående forventning i samfunnet at undervisningsinstitusjoner er gode forbilder når det gjelder å ta i bruk og å utvikle innovative og klima- og miljøvennlige løsninger.

Høgskolen i Innlandet har i sin nye strategi Sterkere sammen (2021 – 2026) slått fast at FNs bærekraftmål ligger til grunn for utvikling i universitetet og at forskning, kunstnerisk utvikling og innovasjon ved HINN skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling.

Innen 2026 skal det gjennomføres større forsknings-, utviklings og innovasjonsprosjekter sammen med regionale, nasjonale og internasjonale aktører i offentlig og privat sektor, som bidrag i regionens satsing på bærekraft og grønn omstilling. Det skal vektlegges tverrfaglig samarbeid i studiene for å utvikle studentenes evne til å utøve sitt framtidige yrke på en bærekraftig måte og det skal gjennomføres prosjekter for utvikling av studiestedene med vekt på at disse skal være åpne og inviterende, bærekraftige og framtidsrettede.

Bærekraft og grønn omstilling skal gjennomsyre alle områder ved høgskolen innen utdanning, forskning/innovasjon og institusjonens egen drift.

For å intensivere, koordinere, målrette og synliggjøre høgskolens arbeid for bærekraft - både internt og eksternt – opprettes det prosjektlederstilling for bærekraft og grønn omstilling.

Prosjektleder for bærekraft og grønn omstilling skal jobbe tett opp mot rektor og prorektorene som sammen med øvrig institusjonsledelse, har det overordnede ansvaret for arbeid med bærekraft og grønn omstilling ved høgskolen. Prosjektleder skal være en pådriver utvikler og tilrettelegger for at dette ansvaret ivaretas.

Prosjektleder for bærekraft og grønn omstilling skal

 • i tett dialog med rektorat og øvrig institusjonsledelse utvikle en institusjonell strategi for bærekraft og koordinere tiltak som vedtas
 • koordinere høgskolens arbeid med årlige bærekraftsrapporter og klimaregnskap
 • bidra til at høgskolens bærekraftsarbeid synliggjøres i utdanningene og forsknings-/innovasjonsprosjekter – internt og eksternt
 • initiere samarbeid om FOU-prosjekter innen bærekraft på tvers av fakulteter og institutter sammen med prorektor forskning og utvikling.
 • bidra til å utvikle forståelse og kunnskap om bærekraft og grønn omstilling i høgskolens administrative enheter
 • ta initiativ til holdningsskapende arbeid om bærekraft og grønn omstilling blant studenter og ansatte
 • stimulere til og utvikle samarbeid med andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt
 • holde oversikt over trender og endringer innen bærekraftsarbeid og gjøre disse kjent i organisasjonen
 • være orientert om eksterne finansieringsmuligheter for bærekraftsarbeid innen forskning, utdanning og drift av høgskolen
 • være høgskolens representant og kontakt for eksterne henvendelse innen bærekraftsarbeid og grønn omstilling, herunder HINNs representant i  relevante fora
 • bidra aktivt i arbeidet med å bygge en kultur med tillit, respekt og korte veier mellom fagmiljøer og organisasjonsenheter, og en organisasjonskultur som er preget av likestilling, mangfold og likeverd.

Publikasjoner

 • Korten, Jens Uwe & Svoen, Brit (2006). Unge medieprodusenter og kreativ mediekompetanse. Digital kompetanse. ISSN 0809-6724. 1(4), s. 306–331.
 • Svoen, Brit & Korten, Jens Uwe (2006). The Treasure Chest of Informal Learning : Creative Media Literacy, Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2006. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). s. 2414–2421.

Se alle arbeider i Cristin

 • Korten, Jens Uwe & Mercado, Adán Silva (1999). Karibi baiki sakanka saitra iwibahwisna – Nicaragua bilara upla ai wina tarara pat brin nani ba ai stuka aisisa. Dansk handicap forbund.
 • Korten, Jens Uwe & Mercado, Adán Silva (1999). I kørestol gennem regnskoven - nicaraguanske handicappede fortæller om deres hverdag. Dansk handicap forbund.
 • Korten, Jens Uwe & Mercado, Adán Silva (1999). Vivimos en la región Caribe. Dansk handicap forbund.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ohnstad, Bente & Korten, Jens Uwe (2014). Universitet og skinner. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Ohnstad, Bente & Korten, Jens Uwe (2014). Derfor bør vi stå sammen. Oppland arbeiderblad. ISSN 0805-5076.
 • Ohnstad, Bente & Korten, Jens Uwe (2014). Et nytt konsept for et fremtidsrettet OL. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Ohnstad, Bente & Korten, Jens Uwe (2014). Kvantitet og kvalitet i høgre utdanning. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Korten, Jens Uwe (2013). Utviklingstrekk for fleksibel høyere utdanning og Norgesuniversitetets rolle i denne konteksten.
 • Korten, Jens Uwe (2013). New international education models: Evaluating the effects of new teaching and technology practices on student performance.
 • Korten, Jens Uwe (2013). How is technology transforming universities and increasing access to higher education.
 • Korten, Jens Uwe (2013). Åpningsforedraget til konferansen "Kvalitet i fleksibel høgre utdanning".
 • Korten, Jens Uwe (2013). Amandus – “startkabler til et liv med film”.
 • Korten, Jens Uwe (2012). Digital eksamen i høyere utdanning (presenterte mandatet for en nyopprettet nasjonal ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen).
 • Korten, Jens Uwe (2012). Felles begrepsforståelse? Hva mener vi egentlig med fleksibilisering av høyere utdanning anno 2012?
 • Ohnstad, Bente & Korten, Jens Uwe (2011). Høgskolen velger veg. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Korten, Jens Uwe (2009). Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge : en analyse av status, strategier og samspill.
 • Korten, Jens Uwe (2009). "Forhold mellom Norge og Tyskland i et før- og etterkrigsperspektiv med utgangspunkt i spillefilmen Pakten.
 • Svoen, Brit & Korten, Jens Uwe (2009). Barn og unges mediekompetanse.
 • Korten, Jens Uwe (2008). Film i språkundervisning : ideer og refleksjoner.
 • Korten, Jens Uwe (2008). Utvikling av kreativ mediekompetanse : en utfordring for lærer og elever.
 • Korten, Jens Uwe (2007). Ungdommens film-produksjon - et uttrykk for kreativ mediekompetanse?
 • Korten, Jens Uwe & Skille, Nan Bentzen (2006). Ei blott til lyst - da kunstnerne på Lillehammer laget dukketeater.
 • Korten, Jens Uwe (2005). Amandus 2005.
 • Korten, Jens Uwe (2005). Meltdown Meltdown.
 • Korten, Jens Uwe (2005). Jaga Jazzist live at Cosmopolite Jaga Jazzist live at Cosmopolite.
 • Korten, Jens Uwe (2005). Madrugada - Rockefeller Madrugada.
 • Korten, Jens Uwe (2005). x-ray now samples of norwegian jazz & electronica x-ray now.
 • Korten, Jens Uwe (2005). HiLs rolle i kompetansevekst for underholdningsindustrien og kulturnæringene.
 • Korten, Jens Uwe (2005). Mot Gulating (forestilling) / kunstnerisk ansvar for bildeproduksjon.
 • Korten, Jens Uwe (2004). Kommunikasjon - tolkning og forståelse.
 • Korten, Jens Uwe (2004). Frozen waterfall - konsert med Nils Petter Molvær og Magne Furuholmen : tv-program / produsent.
 • Korten, Jens Uwe (2004). Vi som elsket Sovjet ; I grenseland / produsent.
 • Korten, Jens Uwe (2004). I grenseland ; Norge i Sverige - og Sverige i Norge ; Kiruna - Narvik / produsent.
 • Korten, Jens Uwe (2004). Amandus 2004 [fjernsynsshow] / produsent.
 • Korten, Jens Uwe (2003). Hultsfred 2003 - 10 konserter / produsent.
 • Korten, Jens Uwe (2003). Amandus 2003 : fjernsynsshow / produsent.
 • Korten, Jens Uwe (2003). DølaJazz 2003 - JazzInkubator, 5 konserter / produsent.
 • Korten, Jens Uwe (2002). Utdanning til arbeidsledighet?
 • Korten, Jens Uwe (2002). Åretta - en dag på ungdomsskolen : dokumentarprogram / produsent.
 • Korten, Jens Uwe (2002). Konsert med Nils Petter Molvær / produsent.
 • Korten, Jens Uwe (2002). Hjertelykke 2 : fjernsynsprogram / foto og regi.
 • Korten, Jens Uwe (2002). Amandus 2002 : fjernsynsshow / produsent.
 • Korten, Jens Uwe; Røsler, Alexander & Krogh, Halldor (2002). Høst i Berlin : dokumentarfilm om Gerd Høst / manus og regi: Alexander Røsler ; foto: Jens Uwe Korten ; klipp: Alexander Røsler og Jens Uwe Korten ; lyddesign: Halldor Krogh.
 • Korten, Jens Uwe (2002). Skyt en film - om praktisk filmarbeid med barn og unge.
 • Korten, Jens Uwe (2002). Deltaker i paneldebatt om arbeid innen film- og fjernsynsyrker.
 • Korten, Jens Uwe (2001). Amandus 2001 : fjernsynsshow, sendt i NRK1/ produsent.
 • Korten, Jens Uwe; Jostad, Morten & Skille, Nan Bentzen (2001). Østenfor sol og vestenfor måne / redigering og regi.
 • Korten, Jens Uwe (2001). Fri flyt : konsertprogram fra DølaJazz / produsent.
 • Korten, Jens Uwe (2001). Womens voice : konsertprogram fra DølaJazz / produsent.
 • Skaar, Bjørn; Risan, Leidulv; Korten, Jens Uwe; Jønnum, Siri & Einarsson, Albert (1999). Hotellet : tekståpner : episode 1-9.
 • Korten, Jens Uwe (1999). Utsiksbakken brassband : dokumentarprogram / manus, foto, regi, redigering.
 • Korten, Jens Uwe (1999). På sporet av Sigrid Undset i Roma : dokumentarprogram / manus, foto, regi, redigering.
 • Korten, Jens Uwe (1999). Fotografier fra Nicaragua. ?.
 • Korten, Jen Uwe (1999). Utsiktsbakken brassband.
 • Korten, Jens Uwe & Skaar, Bjørn (1999). Lette trinn.
 • Korten, Jens Uwe & Skaar, Bjørn (1999). Utgravningen.
 • Korten, Jens Uwe & Skaar, Bjørn (1999). Sykkelen.
 • Korten, Jens Uwe & Skaar, Bjørn (1999). Ny jobb.
 • Korten, Jens Uwe & Skaar, Bjørn (1999). Hyttetur.
 • Korten, Jens Uwe & Skaar, Bjørn (1999). Samliv.
 • Korten, Jens Uwe & Skaar, Bjørn (1999). Barneoppdragelse.
 • Korten, Jen Uwe (1998). Boligkjøpet.
 • Korten, Jen Uwe (1998). Trappevasken.
 • Korten, Jens Uwe (1998). Julie.
 • Korten, Jens Uwe (1998). Kinderen van Miskita.
 • Korten, Jens Uwe (1997). La cara amable de Puerto Cabezas : fotoutstilling.
 • Korten, Jens Uwe (1995). Sosiologisk metode / flerkameraproducer.
 • Korten, Jens Uwe (1995). Kvitt kull, sort gull / regi, redigering.
 • Korten, Jens Uwe (1994). Vinterlandet / manus, foto, regi, redigering Winterland.
 • Korten, Jens Uwe (1994). Hvordan Pakten ble til / manus, regi, redigering.
 • Korten, Jens Uwe (1993). Leser søker bok / regi, redigering.
 • Korten, Jens Uwe (1993). Nøkkelferdigheter : lek og kommunikasjon i barns første utviklingsår / manus, foto, regi, redigering.
 • Korten, Jens Uwe (1993). Redoksreaksjoner, likevekt, syrer og baser / foto, regi, redigering.
 • Korten, Jens Uwe (1993). Muntlige fortellertradisjoner i Afrika / manus, foto, regi, redigering.
 • Korten, Jens Uwe; Nystad, Wenche & Carlsen, Kai-Håkon (1993). Full fart : om astma og fysisk aktivitet.
 • Korten, Jens Uwe (1992). I stadig bevegelse : om holdninger til ungdom med bevegelsesvansker / manus, foto, redigering.
 • Korten, Jens Uwe (1992). Hjertebarn : et videoprogram i 7 deler / manus, foto, regi, redigering.
 • Korten, Jens Uwe (1992). 24 timer / redigering.
 • Bodin, Jorid; Jenssen, Astrid; Szefler, Aleksandra T. & Korten, Jens Uwe (1992). Med verden på skrivebordet.
 • Korten, Jens Uwe (1992). Integration in an Egyption sportsclub : activity in rehabilitation / manus, foto, regi, redigering.
 • Skaar, Bjørn & Korten, Jens Uwe (1991). Fjernundervisning : læring uten grenser.
 • Korten, Jens Uwe (1991). Utdanning for alle / manus, foto, regi, redigering.
 • Korten, Jens Uwe (1990). Våre utviklingsverktøy for programvare / manus, foto, regi, redigering Our programming tools.
 • Skaar, Bjørn & Korten, Jens Uwe (1989). Muligheter for alle : etterutdanning i spesialpedaogikk for lærere i den videregående skolen.
 • Korten, Jens Uwe (1989). Troll i ord.
 • Korten, Jens Uwe (1988). Økologisk landbruk : et vekstår på gården Braka i Valdres.
 • Korten, Jens Uwe (1988). Økologisk landbruk i dag / flerkameraproducer av en paneldebatt.
 • Korten, Jens Uwe (1987). U-land generelt - Nicaragua spesielt.
 • Korten, Jens Uwe; Andresen, Sigmund Kalleberg; Sletten, Ann Kjersti Kjeia & Svoen, Brit (2002). Nasjonalt kompetansesenter for bredbåndsanvendelser : hovedprosjektsøknad. Høgskolen i Lillehammer.
 • Korten, Jens Uwe (2002). Kommunikasjon : studieguide 1. Høgskolen i Lillehammer.
 • Andresen, Sigmund Kalleberg; Farup, Ivar; Hardeberg, Jon Yngve; Skarsbø, Sven Erik; Stjernvang, Gudmund & Korten, Jens Uwe (2001). Fargestyring i produksjon og presentasjon av digital video : forprosjektrapport til Prokom. Høgskolen i Gjøvik.
 • Mercado, Adán Silva & Korten, Jens Uwe (1997). Miskitu Tasbaia: aisanka yamni bara bila pranakira miskitu wih ispail ra wal ulban La Tierra Miskita: prosa y poesía miskita en miskito y español. Centro Nicaragüense de Escritores.
 • Korten, Jens Uwe (1994). I stadig bevegelse. Universitetet i Oslo. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Korten, Jens Uwe (1994). Fremmedspråklige elever. Universitetet i Oslo, Spesiallærerhøgskolen, TV-avdelingen.

Se alle arbeider i Cristin

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum