English version of this page
Janse Tomas Bergersen

Janse Tomas Bergersen

Fullmektig

E-post
janse.bergersen@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 03 92

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksterne
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum