English version of this page
Janicke Langvik Vibe

Janicke Langvik Vibe

Administrativ leder

E-post
janicke.vibe@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 84 12
Mobilnummer
+47 938 53 532

Den norske filmskolen
Høgskoleadministrasjonen
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum