English version of this page
Jan Andersen

Jan Andersen

Professor

E-post
jan.andersen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 67

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for master i sosialfaglig arbeid
Studiested Lillehammer

Publikasjoner

 • Andersen, Jan (2020). The Scope of Possibilities for User Influence in Norwegian Municipal Care Services. Journal of Social Policy. ISSN 0047-2794. doi: 10.1017/S0047279419000771.
 • Andersen, Jan (2019). Brukermedvirkning som innflytelse og deltakelse - en studie av omsorgslederes vurderinger. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 5(2), s. 1–14. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2019-02-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan & Guldvik, Ingrid (2017). Når brukerne innoverer - Brukerstyrt personlig assistanse som sosial innovasjon. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 3(1), s. 27–37. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2017-01-05.
 • Andersen, Jan (2016). User councils for disabled people in Norway – from reactive to proactive? Scandinavian Journal of Disability Research. ISSN 1501-7419. 18(4), s. 284–294. doi: 10.1080/15017419.2015.1064028.
 • Andersen, Jan; Hugemark, Agneta & Bjelke, Bjarne Richter (2014). The market of personal assistance in Scandinavia: hybridization and provider efforts to achieve legitimacy and customers. Scandinavian Journal of Disability Research. ISSN 1501-7419. 16(Supplement), s. 34–47. doi: 10.1080/15017419.2014.880368.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid & Johansen, Vegard (2013). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included? Disability & Society. ISSN 0968-7599. 28(3), s. 353–366. doi: 10.1080/09687599.2012.710013.
 • Andersen, Jan (2011). Brukerinnflytelse i kommunale velferdstjenester. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 14(4), s. 248–260.
 • Andersen, Jan & Skog, Bente Merete Joten (2011). Bestiller-utfører-organisering innen fysio- og ergoterapitjenester : en moderniseringsøvelse til besvær? Ergoterapeuten. ISSN 0800-3475. s. 78–86.
 • Andersen, Jan (2007). Brukerstyrt personlig assistanse som innovasjon i velferdssektoren, En innovativ forvaltning?. Fagbokforlaget. s. 277–287.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan & Guldvik, Ingrid (2004). Mye er forskjellig, men inni er vi like : personlig assistanse i Sverige og Norge, Personlig assistans och medborgarskap. Studentlitteratur. s. 171–198.
 • Andersen, Jan (2003). Personal assistance as a strategic game between state and municipalities in Norway. Scandinavian Journal of Disability Research. ISSN 1501-7419. 5(2), s. 140–159.
 • Andersen, Jan (1999). Changes in municipal alcohol control policies in Norway. ?. 16, s. 92–109.
 • Andersen, Jan (1997). Kommunal alkoholpolitikk i endring. ?. 14(5), s. 273–289.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad & Guldvik, Ingrid (2006). Brukerstyrt personlig assistanse - Kunnskap og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205362149. 223 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Jan (2020). Municipal implementation of user-controlled personal assistance in Norway.
 • Andersen, Jan (2019). Representerende brukermedvirkning - retningslinjer innen ulike områder, kompetansekrav og muligheter for utvikling av ei proaktiv rolle.
 • Andersen, Jan (2019). Kan betydningen av brukermedvirkning økes ved utvikling av en helhetlig politikk i kommunene?
 • Andersen, Jan & Askheim, Ole Petter (2019). Behov for å tenke nytt? Strenge vilkår for å bli omfattet av retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Andersen, Jan (2019). Can the municipalities increase the impact of user involvement by developing a more holistic policy?
 • Andersen, Jan (2018). Pårørende som ressurs, men av og til også et problem - omsorgslederes vurderinger av pårørendes rolle.
 • Andersen, Jan (2018). Representerende brukermedvirkning - retningslinjer innen ulike områder, kompetansekrav og muligheter for utvikling av ei proaktiv rolle.
 • Andersen, Jan (2017). The scope of possibilities for user influence in municipal health and care services in Norway.
 • Andersen, Jan (2017). Representerende brukermedvirkning : retningslinjer innen ulike områder, kompetansekrav og muligheter for utvikling av ei proaktiv rolle.
 • Andersen, Jan (2015). Representerende brukermedvirkning - retningslinjer innen ulike områder, kompetansekrav og muligheter for utvikling av ei proaktiv rolle.
 • Andersen, Jan (2015). Grunnopplæring i brukermedvirkning.
 • Andersen, Jan (2015). Representerende brukermedvirkning.
 • Andersen, Jan (2015). Municipal implementation of user-controlled personal assistance in Norway –variations and common patterns.
 • Andersen, Jan (2015). Kommunenes tildelingspraksis for brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Andersen, Jan (2014). Nye tendenser i kommunenes arbeidsgiverpolitikk for BPA?
 • Andersen, Jan (2014). Forelesning på kurs om brukermedvirkning.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter & Guldvik, Ingrid (2013). Forslaget til rettighetsfesting av BPA : ingen seier for funksjonshemmede. Sosial trygd. ISSN 0038-1608. s. 22–24.
 • Andersen, Jan; Hugemark, Agneta & Bjelke, Bjarne Richter (2013). The market of personal assistance in Scandinavia - hybridisation and provider efforts to achieve legitimacy and customers.
 • Andersen, Jan (2012). Brukermedvirkning i råd og utvalg - muligheter og utfordringer.
 • Andersen, Jan (2011). Brukerrepresentasjon i råd og utvalg på lokalt og regionalt nivå. En presentasjon av en undersøkelse fra Oppland som er publisert som forskningsrapport nr. 146/2011 i HiLs rappportserie.
 • Andersen, Jan (2011). The market of service providers of personal assistance in Scandinavia : development, challenges and tensions.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid & Johansen, Vegard (2011). Brukerstyrt personlig assistanse har stabilt fornøyde brukere. Sosial trygd. ISSN 0038-1608. s. 26–28.
 • Andersen, Jan (2010). Hvordan fungerer brukermedvirkning?
 • Andersen, Jan (2010). Nyere utviklingstrekk i offentlig sektor : behovet for koordinering mellom nivåer og sektorer.
 • Andersen, Jan & Askheim, Ole Petter (2010). Brukerstyrt personlig assistanse : konsekvenser av målgruppeutvidelsen?
 • Andersen, Jan (2008). Kjennetegn ved den norske velferdsstaten og nyere utviklingstrekk i offentlig sektor.
 • Andersen, Jan (2008). Nyere utviklingstrekk i velferdsforvaltningen.
 • Andersen, Jan & Solheim, Liv Johanne (2007). På kanten av arbeidsmarkedet - hva tror vi og hva vet vi?
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad & Guldvik, Ingrid (2007). Brukerstyrt personlig assistanse ved en skilleveg? ?.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid & Begg, Ingvild Sigstad (2007). Brukerstyrt personlig assistanse : demokratisering med bismak. Sosial trygd. ISSN 0038-1608. 96(6), s. 24–26.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter & Guldvik, Ingrid (2003). Brukerstyrt personlig assistanse: God ordning - kan bli bedre. ?. årgang 92(utgave 8-2003), s. 28–30.
 • Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter & Guldvik, Ingrid (2003). Brukerstyrt personlig assistanse - en vellykket nyskaping i velferdspolitikken. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Guldvik, Ingrid; Andersen, Jan & Askheim, Ole Petter (2003). Brukerstyrt personlig assistanse: Mer hjelp på flere arenaer. Embla. ISSN 0807-0628. nr 7 2003, s. 34–41.
 • Askheim, Ole Petter & Andersen, Jan (2002). Har vi en vernepleierutdanning som er i utakt med seg selv?
 • Andersen, Jan (2001). Personal Assistance as a strategic game between State and Municipailities.
 • Askheim, Ole Petter & Andersen, Jan (2001). Fra trening til myndiggjøring: Har vi en vernepleierutdanning i utakt med seg selv? Embla. ISSN 0807-0628. s. 27–35.
 • Askheim, Ole Petter & Andersen, Jan (2001). From agreement to conflict and variety? About making personal assistance an every-day arrangement.
 • Bliksvær, Trond; Andersen, Jan; Langeland, Fredrik & Olesen, Esben Søndergaard Bruun (2022). Medvirkning gjennom råd - En kartleggingsundersøkelse av kommunale og fylkeskommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse . Nordlandsforskning. ISSN 978-82-7321-843-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan & Guldvik, Ingrid (2015). BPA – status og forslag til framtidig rapportering. Høgskolen i Lillehammer. ISSN 0807-2647.
 • Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Jenhaug, Line & Begg, Ingvild Sigstad (2014). Brukerstyrt personlig assistanse : statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker. Høgskolen i Lillehammer. ISSN 0807-2647.
 • Guldvik, Ingrid & Andersen, Jan (2013). BPA : trekk ved kommunal saksbehandling, arbeidsgivernes tilrettelegging og assistentenes arbeidsbetingelser. Høgskolen i Lillehammer. ISSN 0807-2647.
 • Andersen, Jan (2011). Brukerrepresentasjon i råd og utvalg på lokalt og regionalt nivå. Høgskolen i Lillehammer. ISSN 82-7184-340-0.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan & Guldvik, Ingrid (2010). Stabilitet og endring : utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. Høgskolen i Lillehammer. ISSN 8271843370.
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan & Guldvik, Ingrid (2010). Stabilitet og endring - Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. Østlandsforskning AS. ISSN 978-82-7356-676-8.
 • Andersen, Jan (2005). Effekten av stimuleringstilskuddet til brukerstyrt personlig assistanse. Høgskolen i Lillehammer. ISSN 8271843141.
 • Andersen, Jan (2001). Brukerstyrt personlig assistanse fra forsøk til lov. Høgskolen i Lillehammer. ISSN 8271842544.
 • Andersen, Jan (1998). Evaluering av Buskerud trygdemedisinske kompetansesenter. ISSN 82-7356-422-3.
 • Andersen, Jan & Nyhus, Lene (1998). Autismeprogrammet : en underveisevaluering. ISSN 82-7356-411-8.

Se alle arbeider i Cristin

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum