English version of this page
Jan Andersen

Jan Andersen

Førsteamanuensis

E-post
jan.andersen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 67

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for master i sosialfaglig arbeid
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum