English version of this page
Jan Aasen

Jan Aasen

Eiendomsdirektør

E-post
jan.aasen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 81 66
Mobilnummer
+47 970 29 610

Avdeling for Digitalisering og infrastruktur
Eiendomsavdelingen
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum