English version of this page
Irene Thorsplass

Irene Thorsplass

Prosjektleder

E-post
irene.thorsplass@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 83 43
Mobilnummer
+47 920 37 720

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksternt finansiert virksomhet
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum