English version of this page
Ingvild Jøranli

Ingvild Jøranli

Prodekan utdanning

Førsteamanuensis

E-post
ingvild.joranli@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 75 15
Mobilnummer
+47 957 96 290

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Studiested Lillehammer, Rom 1Ø3041

Publikasjoner

 • Jøranli, Ingvild & Breunig, Karl Joachim (2022). Entrepreneurial ecosystems: Strategies on access to capital, competence, and network. I Bitran, Iain; Bitetti, Leandro; Conn, Steffen; Fishburn, Jessica; Huizingh, Eelko; Torkelli, Marko & Yang, Jialei (Red.), The Role of innovation: Past, Present, Future - Proceedings of ISPIM Connects Athens Conference . ISPIM Lappeenranta University of Technology Press. ISSN 978-952-65069-1-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jøranli, Ingvild & Breunig, Karl Joachim (2022). Data-driven entrepreneurship and co-creation: Mapping user journeys of five Norwegian start-up companies . Proceedings IFKAD.... ISSN 2280-787X. s. 548–561.
 • Jøranli, Ingvild (2021). How to solve competence demands? A review of employee mobility practices in knowledge-intensive organisations . I Bitran, I. & Conn, S. (Red.), Proceedings of the ISPIM Connects Valencia Conference . ISPIM Lappeenranta University of Technology Press. ISSN 978-952-335-691-7.
 • Jøranli, Ingvild & Strønen, Fred H. (2021). Developing Innovation Capabilities through Ecosystem Collaboration: The role of the Entrepreneurial University. I Bezzina, Frank (Red.), Proceedings of the 17th European Conference on Management Leadership and Governance. Academic Conferences International Limited Reading, UK. ISSN 9781914587214. s. 233–240. doi: 10.34190/MLG.21.019.
 • Jøranli, Ingvild (2017). Managing organisational knowledge through recruitment: Searching and selecting embodied competencies. Journal of Knowledge Management. ISSN 1367-3270. 22(1), s. 183–200. doi: 10.1108/JKM-12-2016-0541. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jøranli, Ingvild & Herstad, Sverre Johan (2017). Urban concentration and labour market linkages in the Norwegian ICT services sector. European Planning Studies. ISSN 0965-4313. 25(10), s. 1734–1755. doi: 10.1080/09654313.2017.1337726.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jøranli, Ingvild & Breunig, Karl Joachim (2022). Entrepreneurial ecosystems: Strategies on access to capital, competence, and network.
 • Jøranli, Ingvild & Breunig, Karl Joachim (2022). Data-Driven Entrepreneurship and Co-Creation: Mapping User Journeys of Five Norwegian Start-Up Companies.
 • Bjerva, Trine; Villand, Mette & Jøranli, Ingvild (2022). Økt tilgang til utdanning, vårt samfunnsoppdrag – muligheter og dilemmaer.
 • Jøranli, Ingvild (2021). How to solve competence demands? A review of employee mobility practices in knowledge-intensive organisations.
 • Lund, Vår; Tobiassen, Anita Ellen & Jøranli, Ingvild (2021). Hvordan tas beslutninger i kontekst av kontinuerlig usikkerhet? Erfaringer fra ni oppstartsselskaper på Sørlandet.
 • Strønen, Fred H.; Jøranli, Ingvild & Breunig, Karl Joachim (2021). Lene Pettersen: "Hva er strategi?". Beta. ISSN 0801-3322. 35(1), s. 1–3. doi: 10.18261/iss%20BOKANMELDELSE%20n.1504-3134-2021-01-03.
 • Jøranli, Ingvild & Strønen, Fred H. (2021). Developing innovation capabilities through ecosystem collaboration: The role of the entrepreneurial university.
 • Jøranli, Ingvild (2020). Et universitetsperspektiv på innovasjon.
 • Jøranli, Ingvild (2019). Hvordan styrke innovasjonsdrevet entreprenørskap? Osloregionens deltakelse i 'Regional Entrepreneurship Acceleration Program'.
 • Jøranli, Ingvild (2019). MIT, Oslo & Viken og entreprenørskap. Hva er poenget? .
 • Jøranli, Ingvild (2019). MIT, Oslo & Viken og entreprenørskap. Hva er poenget?
 • Jøranli, Ingvild (2019). MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program i Oslo og Viken.
 • Jøranli, Ingvild & Stavseng, Gry Helene (2019). Innovation driven ecosystems in the Oslo region: Insights and Outlooks.
 • Jøranli, Ingvild (2018). Labour markets and the geography of firm learning.
 • Jøranli, Ingvild (2018). Kunnskap og læring i IKT-servicebedrifter: Utfordringer og muligheter ved teoriutvikling og empiriske studier .
 • Jøranli, Ingvild (2017). The growth and urban concentration of ICT services firms in Norway.
 • Jøranli, Ingvild (2012). The influence of national innovation policy on industrial development. A source of path extension, path renewal or path creation?
 • Jøranli, Ingvild (2012). Regional policy and institutional change: Incentives for industrial cooperation .
 • Jøranli, Ingvild (2011). Vrien samhandling? - erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland.
 • Jøranli, Ingvild & Irgens, Morten (2020). Hvordan styrke Oslo og Vikens posisjon innen datadrevet entreprenørskap? OsloMet storbyuniversitetet. ISSN 978-82-8364-363-3.
 • Jøranli, Ingvild (2018). Labour markets and the geography of firm learning. Universitetet i Oslo.
 • Jøranli, Ingvild (2010). Regional samhandling mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv: En sti til verdiskaping eller fastlåsing? Universitetet i Oslo.
 • Jøranli, Ingvild (2010). Regional samhandling mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv. Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland. Samfunns og næringslivsforskning AS. ISSN 978-82-491-0675-2. 23(09).

Se alle arbeider i Cristin

Adresser

Besøksadresse

Østhove
Vormstuguvegen 2, N-2624 Lillehammer
Rom 1Ø3041
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum