English version of this page

Ingrid Margeritha von Schantz Bakka

Stillingskode udefinert

E-post
ingrid.bakka@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 84 60
Mobilnummer
+47 975 25 525

HR-avdelingen
Eksterne
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum