Inger Marie Bakke

Inger Marie Bakke

Førsteamanuensis

E-post
inger.marie.bakke@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 83 57

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for veiledningsstudier
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum