English version of this page
Inge Brechan

Inge Brechan

Førstelektor

E-post
inge.brechan@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 81 69

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for psykologi
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum