English version of this page
Hege Havn

Hege Havn

Prosjektleder

E-post
hege.havn@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 74 85
Mobilnummer
+47 936 82 742

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Senter for livslang læring – LUP
Studiested Lillehammer

Kort om

Hege Havn jobber som prosjektleder ved Senter for livslang læring (SELL LUP) og høgskolelektor ved Institutt for pedagogikk. På Senter for livslang læring jobber hun med etterutdanning med hovedfokus på profesjonsutvikling i skolen. Ved Institutt for pedagogikk underviser Hege i hovedsak innen veiledning og pedagogisk utviklingsarbeid.

Hun er spesielt opptatt av organisasjonsutvikling og ledelse av utviklingsprosesser og jobber med dette gjennom partnerskap i  Oppfølgningsordningen og Desentralisert kompetanseutvikling. Hege har særlig kompetanse på ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid, læreplanforståelse, prosessveiledning, samskapende prosesser, utvikling av gode profesjonsfellesskap og elevinvolvering.

Hege sine forskningsinteresser er læring på arbeidsplassen spesielt når det kommer til læreres læring og utvikling. Innen desentralisert kompetanseutvikling er hun også opptatt ev egen rolle og forsker på UH sin rolle som likeverdig partner. Et annet fokus område er å undersøke hvordan skolene med ledere og lærere forstå og anvender en nettbasert ressurs som kompetansepakken er, i sine endrings og utviklingsprosesser. Hun er medlem av forskergruppen Kvalitet i høgere utdanning https://www.inn.no/forskning/var-forskning/kvalitet-i-hoyere-utdanning/index.html .

Hege er prosjektleder ved HiNN for desentralisert kompetanseutvikling i Innlandet Fylkeskommune. Dette innebærer at hun leder arbeidet sammen med skoleeier i fylkeskommunen. Arbeidet består mest av veiledning og tilrettelegging for læring hos skoleeiere, skoleledere og lærere.  Hege er også prosjektleder for kompetansepakken «Fagfornyelsen» laget på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Kompetansepakken skal støtte skoleeiere, leder og lærere i å forstå og anvende det nye læreplanverket LK20.

Hege startet ved Senter for livslang læring våren 2014 og har før det jobbet som leder i privat næringsliv, men også som lærer i ungdomsskole og videregående skole i 12 år. Videre har hun en master i skoleutvikling fra Høgskolen i Innlandet. I tillegg til dette er hun medlem av forskergruppen Kvalitet i høgereutdanning, samt NERA nettverket Skoleutvikling.

Publikasjoner

 • Havn, Hege & Hartberg, Egil Weider (2022). Roller og samskaping i skoleutvikling. I Mausethagen, Sølvi & Helstad, Kristin (Red.), Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202717728. s. 134–149.

Se alle arbeider i Cristin

 • Laski, Alona Krieken; Havn, Hege & Paulsen, Jan Merok (2021). https://sellpodden.no/1018579/9260732-39-kompetent-skoleeierlederskap. [Internett]. https://sellpodden.no/1018579/9260732-39-kompetent-skoleeier.
 • Havn, Hege (2021). School-based development online:​ Resources for professional learning and school development?
 • Havn, Hege (2021). Pedagogisk utviklingsarbeid når motstanden rår. .
 • Havn, Hege; Meland, Vegard Vålnes & Helstad, Kristin (2021). Online Professional Development: The Key to School-based Learning?
 • Havn, Hege (2020). School-based development online:​ Resources for professional learning and school development?
 • Havn, Hege; Hartberg, Egil Weider & Blichfeldt, Kathinka (2020). Helhet og sammenheng i fagfornyelsen.
 • Blichfeldt, Kathinka; Havn, Hege; Meland, Vegard Vålnes; Hartberg, Egil Weider & Jacobsen, Ingrid (2020). Støttemateriell til innføring av nytt læreplanverk (fagfornyelsen).
 • Blichfeldt, Kathinka; Havn, Hege; Hartberg, Egil Weider & Jacobsen, Ingrid (2019). Fagfornyelsen og kompetansepakken .
 • Havn, Hege (2019). Fagfornyelsen - muligheter og utfordringer.
 • Havn, Hege (2019). Kompetansepakken - hvordan bli en god samarbeidspartner?
 • Havn, Hege (2019). Kompetansepakken - hva og hvordan?
 • Havn, Hege (2019). Kompetansepakken - hva og hvordan?
 • Havn, Hege (2019). IKO - hva og hvordan?
 • Havn, Hege (2019). Fagfornyelsen og kompetansepakken - hva og hvordan?
 • Havn, Hege (2019). Fagfornyelsen- kompetansepakken.
 • Havn, Hege (2019). Oppland fylkeskommune - IKO mooc og pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Havn, Hege (2019). Sammenhengen mellom FYR, IKO og fagfornyelsen.
 • Havn, Hege (2016). Skolebasert etterutdanningskurs i IKO modellen, med fokus på oppfølgning av frafallsutsatte elever i videregående skole. Målgruppen er lærere i videregående opplæring.
 • Havn, Hege (2014). Sosialpedagogisk praksis.

Se alle arbeider i Cristin

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum