English version of this page
Hanne Furuheim

Hanne Furuheim

Seniorrådgiver

E-post
hanne.furuheim@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 04 05

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Høgskoleadministrasjonen
Studiested Rena, Rom 3Ø128

Kort om

- Administrativt tilsatt ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap med arbeidsoppgaver knyttet til lederstøtte ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring samt utvikling av lederstøttetjenester på fakultetsnivå. Faglig ledelse av fakultetets lederstøtteteam. 
- Teknisk/administrativ representant i Høgskolestyret for perioden 1.1.20-31.7.23.

Bakgrunn
Høgskolen i Innlandet/Høgskolen i Hedmark 
2009-d.d. Bred erfaring fra både bevilgnings- og oppdragsfinansiert utdanning. Erfaring som studieveileder, rådgiver på avdelingsnivå med oppgaver innen studieplanarbeid, fusk- og klagesaker m.m. Fungerte som leder av eksternfinansiert virksomhet i en periode. 
2006-2009 Løten kommune. Personalrådgiver samt fungerende leder av Administrasjonsavdelingen
2001-2006 Norges forskningsråd. HR-rådgiver.
Politisk erfaring som kommunestyremedlem og hovedutvalgsleder, i tillegg til diverse verv i frivillige organisasjoner. 

Utdanning
2019 - Høgskolen i Innlandet
Dybdemaster i Offentlig ledelse og styring/Master of Public Administration (MPA)
Masteravhandlingens tittel: "Public Service Motivation og reformer i offentlig sektor"
1997-2001 - Høgskolen i Hedmark
Cand. mag bestående av Høgskolekandidat i Informasjon og samfunnskontakt, årsstudium Internasjonal markedsføring samt årsstudium i Administrativ databehandling. 
Enkeltemner innen ledelse og styring, i tillegg til diverse kurs. 

For mer informasjon om bakgrunn og cv, se Linkedin. 
 

Adresser

Besøksadresse

Hovedbygg Østre fløy
Telthusveien 12, N-2450 Rena
Rom 3Ø128
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum