English version of this page
Halvor Fauske

Halvor Fauske

Professor

E-post
halvor.fauske@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 83 12

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for master i sosialfaglig arbeid
Studiested Lillehammer

Kort om

Halvor Fauske er professor i sosialt arbeid. Undervisningsemner: Barnevernfaglig arbeid, barn, unge og familier, forebyggende arbeid, vitenskapsteori og metode, profesjoner, profesjonalisering og profesjonskunnskap. Forskningsområder: Barnevern, barn, unge og familier, velferdstjenester og velferdsstat, profesjoner, profesjonsutvikling og profesjonskunnskap.

 

Oversikt over publikasjoner i Christin

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum