English version of this page
Håkon Glommen Eriksen

Håkon Glommen Eriksen

Førstelektor

E-post
hakon.glommen.eriksen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 81 05

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum