English version of this page
Finnur Dellsen

Finnur Dellsen

Professor II

E-post
finnur.dellsen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 74 78

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier
Studiested Lillehammer

Kort om

Forskningsområder

I hovedsak vitenskapsfilosofi og erkjennelsesteori, men også logikkens filosofi, metaetikk og filosofihistorie.

Hjemmeside

http://finnurdellsen.com/

Vitenskapelige publikasjoner

Se oppdatert liste på Philpapers eller Cristin.

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum