English version of this page

Emily Beatrice Bergersen

Høgskolelektor

E-post
emily.bergersen@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 07 97
Mobilnummer
+47 480 53 254

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for avansert sykepleie
Studiested Elverum, Rom 7A121

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum