English version of this page
Elin Marie Thorlacius Bræin

Elin Marie Thorlacius Bræin

Prosjektleder

E-post
elin.brain@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 08 39
Mobilnummer
+47 932 17 671

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Senter for livslang læring – LUP
Studiested Lillehammer

Kort om

Elin Bræin har to mastergrader, en mastergrad i "Development Studies" (utviklingsstudier) fra London School of Economics and Political Sciences (LSE), og en mastergrad i skoleledelse fra BI. Hun har pedagogisk utdanning, med PPU fra Universitetet i Oslo (UiO). 

Elin har arbeidsfaring fra fylkeskommunalt nivå. Der jobbet hun blant annet med å styrke skoleledergrupper, gjennom ferdighetstrening i pedagogisk ledelse og kollektiv kapasitetsbygging. Hun bidro også til en involverende samskapingsprosess som resulterte i et rammeverk for læring og ledelse. Hun har også erfaring fra skoleledelse på ungdomstrinn og videregående skole, samt lærerstillinger på ungdomstrinnet.

Elin arbeider med etterutdanning, i partnerskap med videregående skoler gjennom desentralisert kompetanseordning. Hun jobber med lærere, skoleledere, skoleeiere, og med nettverk på tvers av skoler. Målet er å bidra til prosesser som kommer elevenes læring og trivsel til gode. Hun har særlig kompetanse på lederutvikling, læreplanforståelse, prosessveiledning, samskapende prosesser, utvikling av gode profesjonsfellesskap og elevinvolvering.

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum