English version of this page

Eliana Bontti

Seniorrådgiver

Seniorrådgiver IRSAE og internasjonal samarbeid

E-post
eliana.bontti@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 08 73

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Høgskoleadministrasjonen
Studiested Evenstad

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum