Christian Gunstad

Christian Gunstad

Avdelingsingeniør

E-post
christian.gunstad@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 06
Mobilnummer
+47 921 57 699

Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Seksjon for server og applikasjoner
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum