Charlotte Duesund

Prosjektleder

E-post
charlotte.duesund@inn.no
Telefonnummer
+47 62 51 78 30
Mobilnummer
+47 412 93 012

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Senter for livslang læring – LUP
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum