English version of this page
Charlotte Duesund

Charlotte Duesund

Prosjektleder

E-post
charlotte.duesund@inn.no
Telefonnummer
+47 62 51 78 30
Mobilnummer
+47 412 93 012

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Senter for livslang læring – LUP
Studiested Lillehammer

Kort om

 

Charlotte Duesund er Prosjektleder for barnehage og skoleutvikling ved Senter for livslang læring, Høgskolen Innlandet. 

Duesund har allmennlærerutdanning fra Oslo MET, videreutdanning i veiledning fra UIO og master i skoleledelse fra Handelshøgskolen BI. Hun har lang erfaring som kontaktlærer og øvingslærer i Oslo, har vært veileder i Læringsmiljøteamet i Oslo kommune. Hun er fast foreleser og veileder på skolelederutdanningen ved Handelshøyskolen BI og har også bidratt i Udir sine større satsninger. 

Duesund er medforfatter i faglitteratur og har et særlig fokus på faglig og sosial læring i et tilhørighetsperspektiv og hvilket handlingsrom skolene/barnehagene har til å skape trygge og læringsfremmende fellesskap for alle barn og unge. I tillegg til prosessveiledning og kompetanseheving for ansatte i skole og barnehage har hun lang erfaring med tilsvarende arbeid for eiere og ledere. Hun deltar aktivt i partnerskap med kommuner og fylker gjennom Dekomp, Rekomp og Kompetanseløftet. 

 

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum