Birgitta Ericsson

Birgitta Ericsson

Forsker 1

E-post
birgitta.ericsson@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 84 33
Mobilnummer
+47 452 26 928

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Østlandsforskning
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum