English version of this page
Birgitta Ericsson

Birgitta Ericsson

Forsker 1

E-post
birgitta.ericsson@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 84 33
Mobilnummer
+47 452 26 928

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Østlandsforskning
Studiested Lillehammer

Kort om

 Birgitta Ericsson er forsker 1 ved Institutt for Østlandsforskning med kontor på Lillehammer. Hun er samfunnsplanlegger og forsker primært på regionaløkonomiske og andre samfunnsfaglige problemstillinger rettet mot fritidsboliger, kulturarrangementer, opplevelser og reiselivsutvikling generelt. Hun sitter i operativ ledergruppe for  Senter for Reiselivsforskning, og er også involvert i flere av prosjektene i Senteret.

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum