English version of this page

Aslak Danbolt

Høgskolelektor

E-post
aslak.danbolt@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 75 84

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Institutt for TV-utdanninger – TV-skolen
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum