English version of this page

Asbjørn Olav Pedersen

Høgskolelektor

E-post
asbjorn.pedersen@inn.no
Mobilnummer
+47 911 17 118

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksternt finansiert virksomhet
Studiested Rena

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum