English version of this page
Arna Björg Arnadottir

Arna Björg Arnadottir

Seniorrådgiver

Pedagogisk rådgiver

E-post
arna.arnadottir@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 07 63

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Høgskoleadministrasjonen
Studiested Evenstad

Kort om

Pedagogisk rådgiver på fakultet ALB

Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet skal tilby utdanningsfaglig støtteapparat med lokal tilstedeværelse slik at fagmiljøene opplever lett tilgang til nødvendige støttefunksjoner i undervisningshverdagen og i pedagogisk utviklingsarbeid. 

En pedagogisk rådgiver ved det enkelte fakultet har ansvar for koordinering og oppfølging av kompetanseutviklingstilbud på sitt fakultet, tilrettelegging for møteplasser hvor erfaringsdeling om god undervisningspraksis kan finne sted, i tett samarbeid med prodekan utdanning og øvrig fakultetsledelse.

Vedkommende skal være en pådriver for IKT-støttet læring, og bidra til nytenkning av pedagogiske løsninger, for å sikre relevante og attraktive undervisnings- lærings- og vurderingsformer ved høgskolen.

Arbeidsoppgaver

  • Støtte vitenskapelige medarbeidere i digitalisering av undervisning og eksamen
  • Motivere, inspirere og utvikle bedre pedagogisk bruk av IKT i undervisningssammenheng
  • Koordinere, lage og gjennomføre kompetanseutviklingstilbud for fagansatte (undervisere) relatert til undervisning

Primære kompetanseområder

  • Pedagogisk bruk av digitale verktøy (Canvas, Inspera, Zoom, Nettskjema, WeVideo m.fl.)
  • Studentaktive lærings- og undervisningsformer (f.eks. PBL)
  • Dobbeltsporet, Omvendt, Synkron og Asynkron undervisning 
  • Digitale historiefortellinger
  • Samstemt undervisning og vurdering ((Læringsutbytte, -aktivitet og vurdering)

Fant ingen resultater i Cristin

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum