English version of this page
Annelise Eng-Øvermo

Annelise Eng-Øvermo

Seniorkonsulent

E-post
annelise.eng-overmo@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 04
Mobilnummer
+47 958 38 292

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksternt finansiert virksomhet
Studiested Lillehammer

Kort om

Annelise Eng-Øvermo er seniorkonsulent på Senter for livslang læring (SELL) på Handelshøgskolen i Innlandet.

Eng-Øvermo har cand.mag innen fagene organisasjon og ledelse, informasjon og samfunnskontakt og historie. Hun har jobbet ved Høgskolen i Innlandet siden 2010. Tidligere har hun jobbet som veileder ved NAV og journalist i lokal avis.

Mine arbeidsområder er studie- og prosjektadministrasjon, studieveiledning og studentkontakt, tilrettelegging av studier og support i forbindelse med ulike nettkurs som SELL har ansvar for.

 

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum