English version of this page
Anne Sofie Lofthus

Anne Sofie Lofthus

Seniorrådgiver

E-post
anne.lofthus@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 77

Forskningsavdelingen
Forskningsadministrativ avdeling
Studiested Lillehammer

Kort om

Jobber primært med

  • Personvern i forskning. 
  • IT-forskningsstøtte
  • Forskningsetikk (sekretær for Lokal etisk komité for forskning og for Redelighetsutvalget). 

Kompetanse - se LinkedIn-profil

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum