English version of this page
Anne Cathrine Fossum Endrerud

Anne Cathrine Fossum Endrerud

Seniorrådgiver

E-post
anne.endrerud@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 84 19
Mobilnummer
+47 901 29 427

Utdanningsavdelingen
Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum