Anne Bregnballe

Anne Bregnballe

Førsteamanuensis

E-post
anne.bregnballe@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 80 89

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for master i sosialfaglig arbeid
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum